Vlevo zmrzačení Úrana, vpravo Kronos požírá své děti. Ilustrace z Le livre des échecs amoureux moralisés. Robinet Testardasi, asi roku 1401. Biblioth?que nationale de France, 143, f.28r. Kredit: Wikimedia Commons. Public domain.


Vlevo zmrzačení Úrana, vpravo Kronos požírá své děti. Ilustrace z Le livre des échecs amoureux moralisés. Robinet Testardasi, asi roku 1401. Biblioth?que nationale de France, 143, f.28r. Kredit: Wikimedia Commons. Public domain.