Shluky bakterie Staphylococcus aureus rezistentních vůči meticilinu (MRSA); Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu zvětšeno 9560x. (Kredit: Janice Carr, Wikipedia, volné dílo)


Shluky bakterie Staphylococcus aureus rezistentních vůči meticilinu (MRSA); Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu zvětšeno 9560x. (Kredit: Janice Carr, Wikipedia, volné dílo)