Simulovaná spektra protonů a alfa částice emitovaných v v popsaných experimentech firmy HB11 Energy (zdroj Applied Sciences 12: 1444).


Simulovaná spektra protonů a alfa částice emitovaných v v popsaných experimentech firmy HB11 Energy (zdroj Applied Sciences 12: 1444).