Slavíčkovy fotografie v Pamětní knize farnosti Libhoště. Foto: A. Uhlíř, 2020.


Slavíčkovy fotografie v Pamětní knize farnosti Libhoště. Foto: A. Uhlíř, 2020.