Pohled od kóty 354 ve směru na jihozápad, v němž se v délce jednoho kilometru rozkládaly klokočovské lomy. V pozadí uprostřed Libhošťská hůrka. Foto A. Uhlíř, 2021.


Pohled od kóty 354 ve směru na jihozápad, v němž se v délce jednoho kilometru rozkládaly klokočovské lomy. V pozadí uprostřed Libhošťská hůrka. Foto A. Uhlíř, 2021.