Části lomu v Klokočově. Na levé fotografii v pozadí vlevo snopy, vpravo dřevěná konstrukce měřičské věže (kóta 354). Pod fotografiemi Slavíčkův výčet nových druhů klokočovských korálů. Pamětní kniha farnosti Libhoště. Foto: A. Uhlíř, 2020.


Části lomu v Klokočově. Na levé fotografii v pozadí vlevo snopy, vpravo dřevěná konstrukce měřičské věže (kóta 354). Pod fotografiemi Slavíčkův výčet nových druhů klokočovských korálů. Pamětní kniha farnosti Libhoště. Foto: A. Uhlíř, 2020.