Zkřemenělé korály z Klokočova na Slavíčkových fotografiích. Pod fotografiemi Slavíčkovy poznámky. Pamětní kniha farnosti Libhoště. Foto: A. Uhlíř, 2020.


Zkřemenělé korály z Klokočova na Slavíčkových fotografiích. Pod fotografiemi Slavíčkovy poznámky. Pamětní kniha farnosti Libhoště. Foto: A. Uhlíř, 2020.