První strana Slavíčkovy rukopisné studie o pazourku. Archiv Muzea ve Frenštátě p. R. Foto: A. Uhlíř, 2020.


První strana Slavíčkovy rukopisné studie o pazourku. Archiv Muzea ve Frenštátě p. R. Foto: A. Uhlíř, 2020.