Dozimetrická situace v areálu elektrárny. Je vidět, že vysoký dávkový příkon je v okolí zničených bloků. V ostatních částech elektrárny je dávkový příkon velmi nízký. Dávkový příkon je ukázán v mikrosievertech za hodinu. Připomeňme, že dávkový příkon


Dozimetrická situace v areálu elektrárny. Je vidět, že vysoký dávkový příkon je v okolí zničených bloků. V ostatních částech elektrárny je dávkový příkon velmi nízký. Dávkový příkon je ukázán v mikrosievertech za hodinu. Připomeňme, že dávkový příkon jeden mikrosievert za hodinu vede k roční dávce necelých 8 mSv (zdroj TEPCO).