Průzkum mořského dna vyžadoval i realizaci vrtů ve větší vzdálenosti od pobřeží (zdroj TEPCO).


Průzkum mořského dna vyžadoval i realizaci vrtů ve větší vzdálenosti od pobřeží (zdroj TEPCO).