Práce na přípravě systému pro vypouštění tritiové vody do oceánu (zdroj TEPCO).


Práce na přípravě systému pro vypouštění tritiové vody do oceánu (zdroj TEPCO).