Dekontaminační práce na patře s bazénem vyhořelého paliva u druhého bloku (zdroj TEPCO).


Dekontaminační práce na patře s bazénem vyhořelého paliva u druhého bloku (zdroj TEPCO).