Pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii odebírají vzorky pro dozimetrická měření v okolí Fukušimy (zdroj MAAE).


Pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii odebírají vzorky pro dozimetrická měření v okolí Fukušimy (zdroj MAAE).