Neutrina oscilují mezi třemi “vůněmi“: elektronovou, mionovou a tauonovou. Pokud jsou neutrina majoranovy částice, pak každý typ neutrina je zároveň svou vlastní antičásticí Kredit: Kamioka Observatory/ICRR/University of Tokyo


Neutrina oscilují mezi třemi “vůněmi“: elektronovou, mionovou a tauonovou. Pokud jsou neutrina majoranovy částice, pak každý typ neutrina je zároveň svou vlastní antičásticí Kredit: Kamioka Observatory/ICRR/University of Tokyo