Raná archaická doba, daidalské umění, hlavně reliéfy na keramice, 7. století před n. l. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Raná archaická doba, daidalské umění, hlavně reliéfy na keramice, 7. století před n. l. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.