Černofigurový kylix, 560 až 550 před n. l., ? 310. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Černofigurový kylix, 560 až 550 před n. l., ? 310. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.