Černofigurová amfora Nikosthenova typu, sexuální scény satyrů a nymf, detail, 530 až 520 před n. l., ? 2527. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Černofigurová amfora Nikosthenova typu, sexuální scény satyrů a nymf, detail, 530 až 520 před n. l., ? 2527. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.