Kognitivní funkce. Pod pojem kognice můžeme zahrnout celou řadu duševních schopností. Různí autoři se ovšem liší v tom, jaké funkce ke kognici ještě řadí a které už ne. Obrázek ukazuje příklady kognitivních funkcí podle nejrozšířenějších definic.


Kognitivní funkce. Pod pojem kognice můžeme zahrnout celou řadu duševních schopností. Různí autoři se ovšem liší v tom, jaké funkce ke kognici ještě řadí a které už ne. Obrázek ukazuje příklady kognitivních funkcí podle nejrozšířenějších definic.