Logaritmické rozdělení hustoty studií vybrané skupiny asi 2 milionů hvězd kolem středu Galaxie. Vlevo mladší hvězdy bohaté na těžší prvky, vpravo staré, na „kovy“ chudé hvězdy, koncentrované v centrální oblasti. Bílá místa korelují s oblastmi hustějš


Logaritmické rozdělení hustoty studií vybrané skupiny asi 2 milionů hvězd kolem středu Galaxie. Vlevo mladší hvězdy bohaté na těžší prvky, vpravo staré, na „kovy“ chudé hvězdy, koncentrované v centrální oblasti. Bílá místa korelují s oblastmi hustějších mraků mezihvězdného prachu v popředí centrální oblasti. Kredit: Rix H.-W., et al., arXiv:2209.02722v1 (2022)