Bakterie zvládají přežít tisíce let v nečinnosti. Nějak potom ale poznají, že se mají probudit k životu. Jsou v mezičase mrtvé?  Na snímku je bakterie  Bacillus subtilis.Kredit: Tagide deCarvalho/UMBC


Bakterie zvládají přežít tisíce let v nečinnosti. Nějak potom ale poznají, že se mají probudit k životu. Jsou v mezičase mrtvé? Na snímku je bakterie Bacillus subtilis.Kredit: Tagide deCarvalho/UMBC