Erodované torzo kúra z Naxu nalezené na Délu, mramor, 650 až 625 před n. l. Archeologické muzeum na Délu, A 334. Daidalský styl, vliv umění Egypta. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Erodované torzo kúra z Naxu nalezené na Délu, mramor, 650 až 625 před n. l. Archeologické muzeum na Délu, A 334. Daidalský styl, vliv umění Egypta. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.