Kúrové z Apollónovy svatyně na hoře Ptóon v Boiótii 550-530 před n. l. Archeologické muzeum v Thébách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Kúrové z Apollónovy svatyně na hoře Ptóon v Boiótii 550-530 před n. l. Archeologické muzeum v Thébách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.