Hippokratova přísaha byla v minulosti přísaha skládaná lékaři, která obsahovala základní etické principy jejich povolání. Jeho podobizna na obrázku je v National Library of Medicine. Kredit:  Petr Paul Rubens


Hippokratova přísaha byla v minulosti přísaha skládaná lékaři, která obsahovala základní etické principy jejich povolání. Jeho podobizna na obrázku je v National Library of Medicine. Kredit: Petr Paul Rubens