Alkaloidy kratomu jsou výjimeční přirození zástupci biased agonistů opiátového receptoru mí. Vazba mitragyninu na receptor přednostně aktivuje signalizaci závislou na G proteinu, která se projeví potlačením bolesti a euforií. Naopak u tohoto opiátu n


Alkaloidy kratomu jsou výjimeční přirození zástupci biased agonistů opiátového receptoru mí. Vazba mitragyninu na receptor přednostně aktivuje signalizaci závislou na G proteinu, která se projeví potlačením bolesti a euforií. Naopak u tohoto opiátu není tak výrazný útlum dechové činnosti, protože nechává beta-arrestin na pokoji. Neměla by rovněž vznikat tolerance k účinku alkaloidu. Kredit: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0