Sádrový odlitek dodatečně scelené Afrodíty z Knidu. Galerie antického umění v Hostinném, inv. č. 597. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Sádrový odlitek dodatečně scelené Afrodíty z Knidu. Galerie antického umění v Hostinném, inv. č. 597. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.