Animace ve zkratce znázorňuje iontokalorický cyklus v akci. Když se elektrodialýzou z roztoku odstraní ionty rozpuštěné soli, čisté rozpouštědlo (voda, ethylenkarbonát) změní skupenství, vykrystalizuje v pevnou látku a uvolní teplo. Kredit: Jenny Nus


Animace ve zkratce znázorňuje iontokalorický cyklus v akci. Když se elektrodialýzou z roztoku odstraní ionty rozpuštěné soli, čisté rozpouštědlo (voda, ethylenkarbonát) změní skupenství, vykrystalizuje v pevnou látku a uvolní teplo. Kredit: Jenny Nuss, Berkeley Lab