Litografie kláštera svaté Kateřiny na Sinaji podle náčrtů biskupa Prifyra Uspenského, 1857. Kredit: Porphiry (Uspenski), Wikimedia Commons. Public domain.


Litografie kláštera svaté Kateřiny na Sinaji podle náčrtů biskupa Prifyra Uspenského, 1857. Kredit: Porphiry (Uspenski), Wikimedia Commons. Public domain.