První strana latinského rukopisu Ptolemaiova Almagestu z roku 1213. Iluminovaný pergamen. Iniciála ovšem zobrazuje jeho pouhého jmenovce, krále Ptolemaia, asi jak znak královské role astronoma Ptolemaia v dobové astronomii. Gallica Digital Library BN


První strana latinského rukopisu Ptolemaiova Almagestu z roku 1213. Iluminovaný pergamen. Iniciála ovšem zobrazuje jeho pouhého jmenovce, krále Ptolemaia, asi jak znak královské role astronoma Ptolemaia v dobové astronomii. Gallica Digital Library BNF Lat16200 f1. Kredit: Mel22, Wikimedia Commons. Public domain.