Konstantinopolský rukopis Aristotelova díla O smyslovém vnímání z 12. století, detail. (Nenašel jsem žádný volný obrázek probíraného díla, tak jsem zvolil tematicky nejbližší.) Biblioteca Medicea Laurenziana, pluteo 87.4. Kredit: supported by Wikimed


Konstantinopolský rukopis Aristotelova díla O smyslovém vnímání z 12. století, detail. (Nenašel jsem žádný volný obrázek probíraného díla, tak jsem zvolil tematicky nejbližší.) Biblioteca Medicea Laurenziana, pluteo 87.4. Kredit: supported by Wikimedia CH, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.