Ultrasonografický obraz žíl dolnej končatiny: v strede obrázku je pulzujúca tepna, nad ňou rozšírená  žila, vyplnená trombom, ktorá sa nedá stlačiť ultrasonografickou sondou tak, ako vľavo od nej žila bez trombózy. Kredit: M. Čiernik, Wikipedia, CC B


Ultrasonografický obraz žíl dolnej končatiny: v strede obrázku je pulzujúca tepna, nad ňou rozšírená žila, vyplnená trombom, ktorá sa nedá stlačiť ultrasonografickou sondou tak, ako vľavo od nej žila bez trombózy. Kredit: M. Čiernik, Wikipedia, CC BY-SA 4.0