Ultrasonografický nález na pľúcach pri akútnom srdcovom zlyhaní (pruhy, tzv. B-línie však nie sú vždy také jednoznačné, ako na tomto obrázku). Kredit: Dr. Justin Bowra et al. (Dr. D Browne and Dr. J Knights), Basics of Echocardiography and Pulmonary


Ultrasonografický nález na pľúcach pri akútnom srdcovom zlyhaní (pruhy, tzv. B-línie však nie sú vždy také jednoznačné, ako na tomto obrázku). Kredit: Dr. Justin Bowra et al. (Dr. D Browne and Dr. J Knights), Basics of Echocardiography and Pulmonary Ultrasound.