17th-century clog almanac collected by Sir Hans Sloane. British Museum. (Není mi jasné, kde tento „dřevní almanach“, snad s runami, sir Sloane sebral, uvádím jen jako kuriozní analogii z úplně jiné a pozdější kultury.) Kredit: Martin of Sheffield, Wi


17th-century clog almanac collected by Sir Hans Sloane. British Museum. (Není mi jasné, kde tento „dřevní almanach“, snad s runami, sir Sloane sebral, uvádím jen jako kuriozní analogii z úplně jiné a pozdější kultury.) Kredit: Martin of Sheffield, Wikimedia Commons. Licence CC4.0.