Dívka s náušnicí zakotvenou také ve tváři. Mélská amfora z Diovy svatyně na vrcholu Kynthu na Délu, 620-600 před n. l. Archeologické muzeum na Délu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.


Dívka s náušnicí zakotvenou také ve tváři. Mélská amfora z Diovy svatyně na vrcholu Kynthu na Délu, 620-600 před n. l. Archeologické muzeum na Délu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.