Optické módy šeptající galerie ve skleněné kouli o průměru 300 ?m experimentálně zobrazené fluorescenční technikou. Hrot optického vlákna (vpravo) excituje mody v červené oblasti optického spektra. Kredit: NASA's jet propulsion laboratory, volné dílo


Optické módy šeptající galerie ve skleněné kouli o průměru 300 ?m experimentálně zobrazené fluorescenční technikou. Hrot optického vlákna (vpravo) excituje mody v červené oblasti optického spektra. Kredit: NASA's jet propulsion laboratory, volné dílo