Lavra svatého Saby (Mar Saba) je trvale obydlený pravoslavný řecký mužský klášter založen roku 484 n.l. svatým Sabou v Kidronském údolí v Judské poušti JZ od Jerusalemu. Do areálu není zavedena elektřina a vstup ženám není povolen. V 10. století zde


Lavra svatého Saby (Mar Saba) je trvale obydlený pravoslavný řecký mužský klášter založen roku 484 n.l. svatým Sabou v Kidronském údolí v Judské poušti JZ od Jeruzalému. Do areálu není zavedena elektřina a vstup ženám není povolen. V 10. století zde pobýval i mnich Iovane Zosime, autor nejmladšího gruzínského textu palimpsestu. Kredit: Jean & Nathalie, Wikimedia Commons, CC BY 2.0