Fragment překladu Nového zákona (části Matoušova evangelia) je v ultrafialovém světle matně viditelný na pozadí mladšího textu Kredit: Vatican Library


Fragment překladu Nového zákona (části Matoušova evangelia) je v ultrafialovém světle matně viditelný na pozadí mladšího textu Kredit: Vatican Library