Řecký ortodoxní Klášter svaté Kateřiny na Sinajském poloostrově, v údolí na úpatí Mojžíšovy hory. Byl v 6. století postaven kolem


Řecký ortodoxní Klášter svaté Kateřiny na Sinajském poloostrově, v údolí na úpatí Mojžíšovy hory. Byl v 6. století postaven kolem "hořícího keře", jehož podle Bible spatřil Mojžíš a který uvnitř kláštera roste dodnes (foto). Kredit: Berthold Werner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0