Model malého tkalcovského stavu, spíše na drobné ozdobnosti. Závažíčka jsou původní. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.


Model malého tkalcovského stavu, spíše na drobné ozdobnosti. Závažíčka jsou původní. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.