Příprava jídla, plus téma bohové a hrdinové. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.


Příprava jídla, plus téma bohové a hrdinové. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.