Výřez z geologické mapy představující cca 25 x 30 km. Rozsah maximálního zalednění vyznačen přerušovanou čarou s trojúhelníky. Krnov autorem vyznačen červeně. Převzato z publikace MACKOVČIN, P. – WEISSMANNOVÁ, H: Chráněná území ČR. Ostravsko, svazek


Výřez z geologické mapy představující cca 25 x 30 km. Rozsah maximálního zalednění vyznačen přerušovanou čarou s trojúhelníky. Krnov autorem vyznačen červeně. Převzato z publikace MACKOVČIN, P. – WEISSMANNOVÁ, H: Chráněná území ČR. Ostravsko, svazek X. Agentura ochrany přírody ČR a EkoCentrum Brno, Praha 2004.