Pole u Pochně, kde se vyskytují souvky severských hornin (výška 328-337 m n. m.). Foto: F. Scholz, 2023.


Pole u Pochně, kde se vyskytují souvky severských hornin (výška 328-337 m n. m.). Foto: F. Scholz, 2023.