Komplexita systémů je novou cestou k absolutní nule. Kredit: IQOQI/ÖAW.


Komplexita systémů je novou cestou k absolutní nule. Kredit: IQOQI/ÖAW.