Kuličkové modely geranylpyrofosfátového aniontu a geraniolu, který ze svého prekurzoru vzniká defosforylací pomocí enzymu NUDX1 Kredit: Jynto & Ben Mills, Wikimedia Commons, volné dílo, upraveno


Kuličkové modely geranylpyrofosfátového aniontu a geraniolu, který ze svého prekurzoru vzniká defosforylací pomocí enzymu NUDX1 Kredit: Jynto & Ben Mills, Wikimedia Commons, volné dílo, upraveno