Vztah mezi rychlostí rotace galaxie a její hvězdnou hmotností (šedé tečky). Jedná se o tzv. Tullyho - Fisherův vztah, který charakterizuje galaxie a představuje základ pro měření vzdáleností galaxií z jejich pozorovaných rychlostí rotace a zdánlivé s


Vztah mezi rychlostí rotace galaxie a její hvězdnou hmotností (šedé tečky). Jedná se o tzv. Tullyho - Fisherův vztah, který charakterizuje galaxie a představuje základ pro měření vzdáleností galaxií z jejich pozorovaných rychlostí rotace a zdánlivé svítivosti. Novo objevený hvězdný pás („object“) přesně odpovídá tomuto vztahu, což je typické pro diskové galaxie. Kredit: Almeida, J.S. et al., Astronomy & Astrophysics 2023