Héraklés a Tyfón, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 336+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0


Héraklés a Tyfón, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 336+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0