Lvice požírá tele. Lvice je zobrazena s kombinací samičích (prsa) a samičích (hříva) charakteristik. Kolem 560 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr 4+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.


Lvice požírá tele. Lvice je zobrazena s kombinací samičích (prsa) a samičích (hříva) charakteristik. Kolem 560 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr 4+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.