Sedící Zeus drží hromoklín a žezlo, vlevo stojí Athéna, vpravo Héra. Černofigurová amfora z konce 6. století před n. l. Museum of the Biblioth?que nationale de France, Inv. 229. Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia Commons. Public domain.


Sedící Zeus drží hromoklín a žezlo, vlevo stojí Athéna, vpravo Héra. Černofigurová amfora z konce 6. století před n. l. Museum of the Biblioth?que nationale de France, Inv. 229. Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia Commons. Public domain.