Jiný detail: Okřídlená bohyně pod Diovým trůnem je možná Métis. Černofigurová amfora, 550–525 před n. l. Louvre, F 32. Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia. Public domain. Commons


Jiný detail: Okřídlená bohyně pod Diovým trůnem je možná Métis. Černofigurová amfora, 550–525 před n. l. Louvre, F 32. Kredit: Bibi Saint-Pol, Wikimedia. Public domain. Commons