Naměřené (nahoře) a simulované (dole) rezonanční charakteristiky inkubátoru. Kredit:  Reuter et al., Frontiers in Pediatrics (2023)


Naměřené (nahoře) a simulované (dole) rezonanční charakteristiky inkubátoru. Kredit: Reuter et al., Frontiers in Pediatrics (2023)