Schéma jednoduchého teploměru využívajícího Seebeckův efekt (termopily) – sériové spojení několika termočlánků z drátů ze železa a mědi jako snímačů záření, ve kterých jsou chladnější spoje udržovány při konstantní teplotě, zatímco opačné konce jsou


Schéma jednoduchého teploměru využívajícího Seebeckův efekt (termopily) – sériové spojení několika termočlánků z drátů ze železa a mědi jako snímačů záření, ve kterých jsou chladnější spoje udržovány při konstantní teplotě, zatímco opačné konce jsou vystaveny záření, které je zahřívá. Tím vzniká elektrické napětí, ze kterého lze odvodit intenzitu záření. Kredit: Cmglee, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0